Najtrudniejsze są pomiary (kiedy mierniki zawodzą?)

Z właściwą sobie swobodą M. Armstrong (1998, s. 16-17) prze-strzega, że wszystkie liczby należy traktować ostrożnie. Mogą ukrywać więcej, niż odsłaniają. Potknięcia, których należy się wystrzegać, to:

$ Nie reprezentatywna sprawozdawczość – wybrane dane nie uwzględniają głównych zagadnień, ukrywają niekorzystne wyniki lub kładą nadmierny nacisk na korzystne osiągnięcia.

Porównywanie nie takich samych kategorii danych – „syndrom jabłek i gruszek”. Na przykład, trend lub prognoza nie uwzględniające zmieniających się lub nowych czynników, które zmieniły lub zmieniają sytuację od czasu, kiedy dane bazowe były gromadzone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>