Modele kompetencyjne

Również silnym wsparciem dla funkcjonowania systemu jest planowanie ścieżek kariery powiązane z wykazywaniem kompetencji, a więc i pożądanych zachowań przedsiębiorczych. Możliwości awansu czy przemieszczenia w ramach struktury związane z wykazywaniem zachowań przedsiębiorczych są jasnym sygnałem dla pracowników. Mają oni świadomość, które działania są przez firmę wspierane i nagradzane. Możliwości awansu i rozwoju zawodowego muszą uzyskać wsparcie ze strony systemu szkoleń. Profile kompetencyjne określają zestaw kompetencji,

które muszą być rozwinięte, aby utrzymać satysfakcjonujący poziom wyników. Szkolenia powinny więc być nastawione na rozwój cech leżących u podstaw zachowań przedsiębiorczych.

Modele kompetencyjne zapewniają spójność wymagań i standardów w całej or-ganizacji. Wspólne kryteria pomagają zwiększyć prawdopodobieństwo zmniejszenia fluktuacji kadr, poprawy satysfakcji z pracy i osiągnięcia celów strategicznych organizacji. Możliwość oddziaływania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje na zachowania przedsiębiorcze uzależniona jest jednak od szeregu istotnych czynników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>