Otoczenie zewnętrzne funkcji personalnej

Otoczenie zewnętrzne funkcji personalnej tworzą interesariusze działający na zewnątrz przedsiębiorstwa, w szczególności podmioty i instytucje związane z rynkiem pracy, oraz czynniki makrootoczenia o charakterze demograficznym, technicznym, ekonomicznym, prawnym, społeczno-kulturowym i ekologicznym. Obecnie czynnikiem wywierającym coraz większy wpływ na strategie, procesy i metody zarządzania personelem w przedsiębiorstwie jest postępująca globalizacja .

Zidentyfikowanie i rozwiązanie jakiegokolwiek problemu personalnego, jako wyraz usunięcia przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu organizacji, wymaga podjęcia odpowiedniej decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>