Popyt turystyczny

Popyt turystyczny cechuje w dużej mierze sezonowość. Podstawową przyczyną sezonowości są zjawiska przyrodnicze. Sezonowość mierzona liczbą osób odwiedzających popularne obszary turystyczne dowodzi, że w okresie 3-5 miesięcy uzyskuje się ok. 75% rocznego wykorzystania turystycznych urządzeń. Jak wynika z danych EWG, w latach 1960-1971 w sierpniu i lipcu Włochy odwiedziło 47% ogółu cudzoziemców, Austrię

– 51%, Jugosławię – 57%. Chociaż w innych krajach koncentracja ta była nieco mniejsza, łatwo wywnioskować, że o wysokości przytoczonych wskaźników przesądziła masowa turystyka wycieczkowa i pobytowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>