WARUNKI WEJŚCIA NA RYNEK TURYSTYCZNY

Możliwości wejścia na rynek turystyczny określa wiele czynników. W niektórych przypadkach już same właściwości przyrodnicze kraju lub regionu albo historia i zabytki miasta, w którym lokuje się przedsiębiorstwo, zapewniają pewną przewagę nad konkurentami. Jednakże w niektórych dziedzinach usług okazuje się ona nietrwała, ponieważ wyjazdy i pobyt w dowolnym miejscu mogą organizować także przedsiębiorstwa znajdujące się poza granicami kraju. Renta położenia jest czynnikiem mającym istotne znaczenie w przypadku usług o tzw. lokalizacji związanej (np. w hotelarstwie). Wiele firm usługowych (np. biura podróży, transport) nie musi jednak wiązać się ściśle z konkretnym obszarem.

Nader istotne dla wejścia na rynek są warunki tworzone przez władze kraju i regionu do powoływania oraz organizacji i zarządzania przedsię-biorstwami. Wśród nich znaczące sa m.in. stabilność systemu gospodarki, prawodawstwo dotyczące działalności gospodarczej, polityka koncesji na działalność turystyczną, kursy wymienne walut, system podatkowy, przepisy paszportowe. O warunkach wejścia decyduje także charakter krajowej i zagranicznej konkurencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>