W niektórych przedsiębiorstwach

– poziom 3, gdy wyniki i postawa przyczyniają się do rozwoju pionu,- poziom 4, gdy wyniki i postawa przyczyniają się do rozwoju zakładu jako całości.

W niektórych przedsiębiorstwach zakłada się, że kompetencje muszą się przekładać na wyniki i motywacja powinna być związana głównie z wynikami. Jeśli np. firma ma pracowników o wysokim poziomie kompetencji w dziale marketingu, to musi to skutkować nowymi kontraktami, zdiagnozowaniem rynku itp. Wynagradzanie za wyniki przybiera z reguły formę premii/nagród. W przedsiębiorstwach, z których doświadczenia pochodzą wskazywano na następujące przesłanki stosowania wynagradzania za wyniki:

• umożliwia powiązanie wynagrodzeń z faktycznie osiąganymi wynikami i sprzyja zorientowaniu pracownika na określone rezultaty,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>