PROGRAMOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

Celem programowania badań marketingowych jest ustalenie kolejnych działań, zmierzających do rozwiązania jakiegoś problemu. Programowanie takie opiera się z jednej strony na pewnych powszechnie uznawanych sekwencjach i zasadach badań naukowych, z drugiej zależnie od celu i warunków, w jakich badania są prowadzone, a w szczególności od pewnych specyficznych cech obiektu badań (np. rodzaju usług, kategorii konsumentów itp.). Znajomość tych cech jest bardzo ważna, ponieważ zastosowanie niewłaściwej metody badawczej (np. ankiety nie zapewniającej anonimowości) może spowodować bojkot akcji badawczej, nie mówiąc już o tym, iż pozyskane informacje mogą okazać się bezwartościowe.

Celem programowania jest między innymi przyjęcie pewnych założeń badawczych. Pod pojęciem tym rozumie się twierdzenia oznaczające, iż zastosowanie określonej procedury badawczej wraz z narzędziami, jakie są z nią związane, obiecuje przewidywane rezultaty. Wyboru szczegółowych metod i technik badań nie można więc uzasadnić, jeśli założenia badawcze danego studium nie zostały sformułowane do końca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>