Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są składać roczny bilans i rachunek wyników w sądzie rejestrowym, a spółki akcyjne ogłaszać te sprawozdania w prasie. Z działalnością większości przedsiębiorstw można się też zapoznać przy okazji turystycznych targów i giełd oraz na podstawie bieżących danych księgowości.

– 5. Opracowania placówek badawczych (uczelni, instytutów naukowych, firm konsultingowych, ośrodków badań rynku i opinii społecznej itp.) mogą być wykonywane na specjalne zamówienia pozyskiwane m.in. na zasadzie subskrypcji. Poważne placówki badawcze (np. A.C. Nielsen Company) i wielkie wydawnictwa prasowe (np. Financial Times) umożliwiają wykupienie abonamentu na informacje dotyczące określonego tematu, stanowiące przedmiot ciągłych studiów jednostki badawczej. Jeśli istnieje ogólne opracowanie na temat odpowiadający celowi i przedmiotowi konkretnych badań, można je pozyskać jako tanie źródło łatwo dostępnych informacji. Koszty opracowań podejmowanych przez placówkę badawczą z własnej inicjatywy są dużo niższe niż koszty opracowań na zamówienie. Placówki badawcze dysponują często własnymi bankami (bazami) danych z dziedziny marketingu. Mogą one dostarczać informacji o literaturze przedmiotu, zestawach gotowych opracowań oraz danych o rynku. Rozwój sieci komputerowych i upowszechnianie się komputerów osobistych będą coraz bardziej ułatwiały korzystanie z tych źródeł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>