Rozpoczynanie od różnych podstaw

Rozpoczynanie od różnych podstaw. Jest to odmiana problemu takich samych kategorii. Porównania trendów powinny odnosić się do wspólnej podstawy, zarówno w kategoriach okresu, jak i elementów objętych in-formacją.

$ Mylące średnie. Średnie nie zawsze dają pełen obraz sytuacji. Mogą maskować mające ogromne znaczenie wartości ekstremalne. Niezamierzone błędy – zwyczajne pomyłki w obliczeniach, błędy w przedstawianiu materiału lub błędne obserwacje.

Pomiary wyrwane z kontekstu. Praktycznie każdy pojedynczy miernik podlega wpływom lub jest nierozerwalnie związany z innymi miernikami. Wyrwane z kontekstu dane liczbowe mogą znaczyć niewiele. Musisz

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>