Częstotliwość

rmstrong rozróżnia mierniki ilościowe i jakościowe. Do grupy pierwszych zalicza: liczbę wyprodukowanych lub sprzedanych jednostek, wartość dostarczonych usług, uzyskane obroty handlowe i osiągnięte zyski. Podkreśla przy tym, że podstawowe mierniki efektywności będą inne w różnych przedsiębiorstwach. Do obowiązków menedżera należy dokonanie ich analizy i wybranie najważniejszego określającego sukces lub porażkę. Do drugiej grupy zaliczył mało konkretny miernik jakim jest: poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

Nie mamy cienia wątpliwości, że skuteczna kontrola wymaga ustalenia odpowiednich mierników wyników. Kiedy menadżer pragnie kontrolować sprzedaż, odpowiednim miernikiem faktycznie osiąganych wyników będzie dzienna, tygodniowa lub miesięczna wartość sprzedaży. Menedżer produkcji może mierzyć wynik w kategoriach kosztu jednostkowego, jakości albo rozmiarów produkcji. Mierzenie wyników nie zawsze jest łatwym zadaniem. Wiedzą o tym dobrze specjaliści i ich menedżerowie w działach badawczo-rozwojowych, eksperymentujący, trawiący całe lata, pracując nad jednym projektem, zanim osiągną poważniejszy przełom. Również menedżerowie przyjmujący przedsiębiorstwa stojące u progu bankructwa mogą potrzebować miesięcy a nawet lat, by wyprowadzić je na ścieżkę zyskownego funkcjonowania. Mimo to jednak zazwyczaj można opracować jakieś wskaźniki wyników. Postępy naukowca mogą być częściowo oceniane na podstawie opinii równorzędnego specjalisty. Odpowiedni pomiar wyników, chociaż niekiedy naprawdę trudny, ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania skutecznej kontroli. Ważna jest częstotliwość i liczba pomiarów.

Częstotliwość i ustalenie momentu pomiaru zależą od istoty kontro-lowanego zadania. Kontrola jakości wyrobów schodzących z taśmy monta-żowej często wymaga cogodzinnego sprawdzania. W statystycznych meto-dach kontroli jakości określa się wielkość próbek i przedziały czasu między ich pobieraniem. Natomiast opracowanie nowych wyrobów może podlegać pomiarom w skali miesięcznej, gdyż jest mało prawdopodobne, by znaczne zmiany zachodziły z dnia na dzień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>