raktyka nasza miota się między dwiema skrajnościami

S. Kowalewski( 1979, s. 223) i działa na podobieństwo baterii armat, która wskutek błędnych obliczeń skierowała ogień na własne pozycje” Skutki źle skonstruowanych mierników można ująć następująco:

-1. Mierniki wykrzywiają niekiedy profil i charakter pracy, nie wszystkie bowiem aspekty roboty danego pracownika można jednakowo łatwo zmierzyć. Często miernik obejmuje aspekty tylko najlepiej poddające się mierzeniu. Wykonawca zwraca wówczas z reguły uwagę tylko na to, co daje się skontrolować za pomocą miernika, a zaniedbuje wszystko inne.

-2. Miernik często określa tylko dopuszczalną dolną granicę wykonawstwa. Pracownik poprzestaje wtedy na osiąganiu owej dolnej granicy. 3. Miernik bywa często nie dopracowany pod względem ekonomicznym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>