Do struktury produktu turystycznego nawiązuje też

Do struktury produktu turystycznego nawiązuje też pogląd, w myśl którego w ramach podaży należy wyróżniać trzy grupy elementów:

– atrakcje, które stanowią dla turysty główny czynnik przyciągający,

– szeroko pojęte środki i urządzenia komunikacyjne, środki komu-nikacji rynkowej, więź z turystami oraz

– urządzenia i usługi recepcji .

Tendencja do traktowania poszczególnych grup wytwórców

Tendencja do traktowania poszczególnych grup wytwórców produktu turystycznego w kategoriach „przemysłów” jest szczególnie wyraźna w Stanach Zjednoczonych AP. Jest to związane z ogromnym rozwojem turystyki, czemu towarzyszy wysoki stopień koncentracji kapitałów. Ponieważ poszczególne segmenty rynku – jak pisze D. Howell – nie są już na ogół „mieszaniną przedsiębiorstw, lecz domeną działalności grup biznesu lub korporacji wytwarzających produkt i przynoszących miliardowe zyski, należy je zaliczać do przemysłów .

Przemysły te dzieli się na trzy grupy odzwierciedlające główne „etapy” ruchu turystycznego oraz związane z tym potrzeby (zapotrzebowanie na informacje, zakup świadczeń, przejazdy, noclegi, wyżywienie i inne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>