Wybitny amerykański uczony R. Likert

Wybitny amerykański uczony R. Likert (Kowalewski, 1979, s. 222) w jednym ze swoich artykułów zestawił w pięciu punktach zalety posługiwania się miernikami. Jego zdaniem mierniki:

pozwalają porównywać pracę różnych ludzi bez konieczności szczegó-łowego wnikania w nią, O ułatwiają komunikowanie się, stwarzają wspólny język między przeło-żonym a podwładnym,

<> pobudzają motywację do lepszego wykonawstwa, umożliwiają szybszą reakcję przełożonego na zasadzie sprzężenia zwrotnego, kiedy jest jeszcze czas na naprawienie błędu,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>