Technologia przetwarzania

Technologia przetwarzania danych zależy od tego, jaki obszerny jest zebrany materiał oraz jakie rodzaje i formy informacji pragnie się uzyskać. Jeśli skala badań była niewielka a pożądana informacja relatywnie skromna, wystarczy „przetworzenie odręczne” z wykorzystaniem arkuszy kal-kulacyjnych i kalkulatora. Może się ono okazać najtańsze, chociaż z reguły bywa czasochłonne. Jeśli liczba ankiet czy wywiadów, a także odpowiedzi na pytania oraz liczba korelacji między zmiennymi niezależnymi i zależnymi przekracza pewne granice, celowe okazuje się przetworzenie z zastosowaniem komputera .

Korzystanie z usług firm komputerowych jest wskazane zwłaszcza w przypadku badań sporadycznych, ponieważ zwalnia od inwestowania w drogie urządzenia i programy oraz szkolenie pracowników. Jeżeli w fazie planowania właściwych badań przewiduje się konieczność przetwarzania danych za pomocą elektronicznej techniki obliczeniowej, niezbędne jest nawiązanie kontaktu z informatykami już przy projektowaniu kwestiona-riuszy wywiadów, ponieważ procedura przetwarzania wymaga odpowiedniego ich układu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>