Faza odnowy firmy

Faza odnowy firmy połączona jest z koniecznością istotnych przeobrażeń, dlatego wymaga nie tylko ekspansywnej strategii, nowych struktur, lecz także zmian w kulturze firmy . Wiąże się to najczęściej z koniecznością pozyskania talentów z zewnątrz, poprzez zaoferowanie im nie tylko konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń, lecz również odpowiednio urozmaiconego i atrakcyjnego pakietu wynagrodzeń.

Najwyższą formą przekształcania treści pracy jest wzbogacanie, czyli proces scalania w obrębie stanowiska zadań, realizowanych poprzednio na różnych poziomach struktury organizacyjnej. J.R. Hackman i G. Oldham zaprezentowali teorię

wzbogacania pracy jako próbę wyjaśnienia wpływu pracy na zachowanie pracownika. Dowodzą, że rozwój pracownika, jego wysoka wewnętrzna motywacja są konsekwencją trzech krytycznych psychologicznych stanów: odczucia znaczenia pracy, uczucia odpowiedzialności za wyniki pracy oraz znajomości aktualnych wyników pracy. Jak stwierdza Weber, przez działania tego rodzaju usiłuje się zmienić wzajemne związki między pracownikiem a pracą, aby zwiększyć odpowiedzialność, samodzielność i stopień kompletności, przyspieszyć informację w postaci sprzężenia zwrotnego między jednostką a grupą, a wszystko po to, by osiągnąć większą satysfakcję i efektywność pracy .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>