Inwigilacja

Zaletą techniki zarządzania przez inwigilację jest: L duża prostota i jednocześnie skuteczność, $ znaczny wzrost efektywności pracy podwładnych.

Do słabości techniki zarządzania przez inwigilację należy niebezpie-czeństwo przerodzenia się inwigilacji w proces szpiegowania i podglądania pracowników. Z inwigilacją wiąże się ściśle dylemat – co jest lepsze: na-prawiać, czy też zawczasu zapobiegać? T. Kotarbiński uważał, że „czynności zachowawcze i zapobiegawcze mniej na ogół bywają kosztowne od czynności permutacyjnych”. Wynika stąd, że prewencja i profilaktyka wy-pływająca z dyskretnej obserwacji ze strony kierownika, pozbawiona jednak jego interwencji, zabezpiecza sprawny przebieg procesów pracy zgodny z wolą kierującego.

Inwigilacja czysta posiada sama w sobie wysokie walory motywacyjne polegające na skłanianiu ambitnych, ceniących sobie autonomię pod-władnych do efektywnej pracy. Pracownicy wiedząc o tym, że są obserwo-wani zachowują się inaczej niż w sytuacji, kiedy „pozostawieni są zupełnie bez opieki”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>