Dobrobyt oraz sposoby jego postrzegania – dobrobyt

Ekonomia jest nauką której celem jest poznanie metod jak najlepszego gospodarowania zasobami którymi dysponujemy na ziemi czyli odpowiedniego zarządzania nimi oraz wzbogacania się którego celem jest bez wątpienia dążenie do dobrobytu. W tej definicji jest jednak mały haczyk , a mianowicie niemal pod każdą szerokoscią geograficzną różnym dobrom jakie napotykamy w swoim życiu przypisujemy różną wartość – tak więc zdefiniowanie dobrobytu w sposób jednoznaczny jest , nie tyle nie możliwe co po prostu bardzo trudne. Dla jednej osoby mieszkającej w krajach o chłodniejszym klimacie dobrobytem będzie wycieczka do ciepłych krajów , oraz kąpiel w ciepłym oceanie oraz zjedzenie egzotycznych owoców prosto z drzewa , a dla mieszkańca ciepłego kraju to zwykła codzienność za którą nie musi płacić ani grosza – podobnie jak za ocieplenie oraz ogrzewanie swojego domu , co dla mieszkańca Polski czy też Norwegii będzie po prostu przykrym obowiązkiem który jednak kosztuje określoną ilość pieniędzy. Oczywiście nie da się porównać dobrobytu słownie czy też w inny prosty sposób , jednak ludzkość nie po to wynalazła pieniądze , żeby nie pomogły one w rozwiązaniu również tego problemu. Ogólnie rzecz biorąc ludzkość mierzy poziom dobrobytu tylko i wyłącznie przy pomocy pieniędzy , a raczej ilości pieniędzy (a więc ekwiwalentu towarów oraz pracy – czyli usług). Wskaźnikiem dzięki któremu najłatwiej jest porównać dobrobyt dwóch dowolnych krajów przy udziale pieniędzy jest Produkt Krajowy Brutto który stanowi sumę wartości wszelkich wyprodukowanych na terenie danego kraju dóbr oraz usług oraz różnicę miedzy eksportem oraz importem oczywiście przy udziale wydatków rządowych które są w zdecydowanej większości finansowane z podatków (oprócz tego bardzo często również z deficytu który ten budżet generuje). Wiadomo , że siła waluty każdego kraju jest różna , tak więc aby móc porównać dobrobyt dwóch krajów w sposób jeszcze lepszy stosuje się do tego tak zwany parytet siły nabywczej , dzięki czemu eliminujemy siłę walut (która i tak w dużej mierze jest ustalana na giełdach walutowych przez spekulantów).

dobrobyt

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>