Fazy procesu decyzyjnego

Podejmowanie decyzji personalnych, podobnie jak wszystkich decyzji kierowniczych, wymaga określonych czynności intelektualnych i technicznych. Składają się one na fazy procesu decyzyjnego. Większość autorów wymienia trzy fazy:

rozpoznania, m projektowania, o wyboru. Niektórzy jednak wyróżniają ich więcej. Na przykład wg H.A. Simona są cztery fazy podejmowania decyzji (choć ostatnia często nie znajduje potwierdzenia w praktyce) :

-1) wyodrębnienie sytuacji problemowej wymagającej podjęcia decyzji, 2) ustalenie możliwych sposobów postępowania, 3) wybór sposobu postępowania, 4) ocena dokonanego wyboru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>