Porównywanie stanu pożądanego z aktualnym

Na listę zadań realizowanych w ramach kontroli typu niemieckiego składają się: 1. kierowanie rachunkowością przedsiębiorstwa (funkcja rachunkowa). 2. kierowanie, organizacja i nadzór nad całością planowania (funkcja planistyczna).

-3. uzgadnianie (dostrajanie) celów cząstkowych i planów cząstkowych oraz koordynowanie całościowego planu przedsiębiorstwa (funkcja koordynacyjna).

-4. porównywanie stanu pożądanego z aktualnym, analizowanie odchyleń i stanowisk powstawania zagrożeń oraz składanie propozycji zmian w zarządzaniu operatywnym (funkcja nadzoru).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>