Metody eksperymentalne

Metody eksperymentalne. W pewnych dziedzinach marketingu stosowane są metody eksperymentalne. Eksperyment to świadome tworzenie warunków, w których mają przebiegać określone zjawiska. Celem eksperymentu jest sprawdzenie hipotezy, czyli zbadanie wywoływania przez wskazane w hipotezie czynniki przypisywanych im skutków. Zasadą eksperymentu jest stworzenie warunków obserwacji eliminujących wpływ czynników ubocznych. Możliwa jest tylko zmiana jednego czynnika (np. wysokości ceny, techniki sprzedaży, środka reklamy) przy niezmienności innych czynników. Na podstawie tak przeprowadzonego eksperymentu można określić wpływ zmienionego czynnika (np. ceny), na badane zjawiska (np. na wysokość sprzedaży). Mechanizm ten wykorzystuje się

Sprzedaż Ogótem Programów indywidywidualnych bez przez pośredników pośredników Biletów lotniczych Biletów kolejowych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>