Istnieje wiele sposobów docierania do respondentów

Równocześnie jednak standaryzacja utrudnia zdobycie informacji uka-zujących zróżnicowanie poglądów. Jest to szczególnie istotne, gdy badany problem jest kontrowersyjny, a poszczególni rozmówcy, reprezentujący rozmaite funkcje, kwalifikacje i grupy interesów prezentują niejednolite, ale cenne opinie. Prowadzi to do wniosku o malej przydatności standaryzowanych narzędzi badawczych, gdy materia badawcza jest słabo rozpoznana. Z tego powodu badania wykorzystujące narzędzia o niskim stopniu standaryzacji są niekiedy używane w fazie badań poprzedzającej sformułowanie bardziej precyzyjnych hipotez „tłumaczonych” na język pytań i odpowiedzi standaryzowanych ankiet.

Istnieje wiele sposobów docierania do respondentów. Ankiety rozsyłane pocztą pozwalają dotrzeć do dużej liczby respondentów w dowolne miejsca. Zapewniają przestrzeganie anonimowości i pozwalają uzyskać odpowiedzi na liczne pytania. Ten tani sposób dotarcia do respondentów spełnia warunek reprezentatywności badań. Wadą ankiet pocztowych jest natomiast niski procent zwrotów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>