Na produkt turystyczny poza usługami mogą składać się

Na produkt turystyczny poza usługami mogą składać się także dobra materialne. W składzie produktu oferowanego przez biura podróży znajdują się często prospekty, atlasy, przewodniki, drobne upominki itp. Przedsię-biorstwa tuiystyczne mogą też na zasadach komercjalnych prowadzić sprzedaż różnych towarów służących uprawianiu turystyki (np. sprzęt turystyczny, odzież, obuwie) lub po prostu zaspokojeniu codziennych potrzeb turysty (np. kosmetyki, prasa, napoje chłodzące).

Dominującą właściwością produktu turystycznego jest jego usługowy charakter. Wynikają stąd takie cechy, jak złożoność, komplementarność, jedność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji, niemożność wy-twarzania na zapas, pewnego rodzaju nieuchwytność, swoisty brak właściciela i sezonowość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>