Tynkowe przeglądy płac

o tynkowe przeglądy płac. W firmach tych wychodzi się z założenia, że pracownik o wysokich kompetencjach gwarantuje osiąganie wysokich efektów pracy.

W innych firmach przyjmowano, że za kompetencje należy płacić nie tylko zasadniczą, ale też ruchomą częścią wynagrodzenia, powiązaną z realizacją wy-znaczonych celów, z osiąganymi wynikami. W opinii pracowników i pracodawców taki sposób wynagradzania za kompetencje sprawdza się, bowiem:

poprzez wyznaczenie celów pracownik ma możliwość sprawdzenia swoich kompetencji, jak też rozwoju umiejętności, pracownik czuje związek wynagrodzeń z realizacją celów przedsiębiorstwa,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>