Przykłady sformułowanych celów

W terminologii współczesnej nauki o zarządzaniu częściej niż wyrazu wydajność używa się takich ocen jak: efektywność, sprawność, skuteczność, ekonomiczność. Wszystkie one związane są z oceną celów i kosztów działalności. W popularnej w latach siedemdziesiątych książce Kemball- Cooka, „Luka organizacyjna” odnajdujemy ciekawy zestaw celów kierun-kowych – celów konkretnych i strategii – tab. nr 2.

Przykłady sformułowanych celów traktowane są jako normy. R. Griffin pisze: „norma to cel, z którym porównywane będą późniejsze wyniki”(s.591) Podaje przykłady takich norm – celów dla zakładu szybkiego żywienia typu McDonald’s:

-1. minimum 95% klientów „przywitanych” w ciągu 3 minut od przybycia. 2. wstępnie przygotowane hamburgery nie mogą pozostawać w podgrzewaczu dłużej niż 5 minut przed podaniem klientowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>