Miernik źle pomyślany

i skłania do zachowań niegospodarnych. Przykładów w przeszłości było bez liku, ale i obecnie można podać gorszące opinię publiczną zachowania niegospodarne, prowadzące do marnotrawstwa..

-4. Miernik źle pomyślany prowokuje zachowania nieetyczne i aspołeczne. 5. Mierniki źle pomyślane „autonomizują się”. Żyją własnym życiem w oderwaniu od tego, co miały mierzyć. Rozliczanie szkół z liczby uczniów repetujących, czy uwzględnianie w rankingach szkół wyższych na poczesnym miejscu liczby absolwentów, bez wnikania w jakość kształcenia – są przykładami mierników zautonomizowanych.

Tak wygląda w skrótowym ujęciu typologia błędnych sformułowań mierników. Niezależnie od tego, że każdy miernik musi być gruntownie i wszechstronnie przemyślany, sugerujemy pewną wspólną zasadę: każdy miernik jest wielofunkcyjny, zanim więc nadamy któremuś z nich moc obowiązującą na szerokim obszarze rzeczywistości gospodarczej, admi-nistracyjnej czy jakiejkolwiek innej, musi on być najpierw wypróbowany na wąskim odcinku w celu zbadania, czy ewentualnie ujawnione dysfunkcje nie przeważą jego stron dodatnich tak dalece, iż w sumie stanie się on społecznie szkodliwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>