jest gwarancją dobrej atmosfery pracy,

zaspokaja potrzeby przynależności, interakcji społecznych i komunikacji we-wnętrznej, kształtuje pozytywne postawy wobec pracy, zwierzchnika i współpracowników oraz wpływa na morale pracowników.

Przekazywanie informacji z dołu do góry, to jest od pracowników do przełożonych oraz zarządu, odbywa się poprzez: organizowanie narad z udziałem pracowników dające szansę wypowiedzenia się na szerokim forum, okresowe narady w zespołach – zbieranie uwag i propozycji pracowników, stałe narady zarządu z zespołami powołanymi do rozwiązywania określonych problemów, jak też z kierownikami liniowymi, system wewnętrznej poczty internetowej.

Pracownicy wosoko cenią takie wartości jak atmosfera w pracy, dobre stosunki i życzliwość, klimat, poprawne stosunki międzyludzkie. Sprzyjają one także kształtowaniu wysokiego poziomu kultury organizacyjnej i osiąganiu dobrych wyników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>