Obserwator

„fakty mówią, ale nie każdemu to samo”, wartość obserwacji zależy w dużym stopniu od spostrzegawczości i fachowości obserwatora. Negatywnie na wyniki obserwacji wpływa zależność zachowań obserwowanych (np. zmiana poziomu obsługi) od obecności obserwującego.

Obserwator winien starać się utrwalać i systematyzować zbierane dane. Należy zapisywać nie tylko wyniki, ale i wnioski, które nasuwają zebrane dane. Złudne jest bowiem mniemanie, że usłyszane wypowiedzi czy zaobserwowane fakty nie mogą zostać zapomniane. Dane te powinno się też systematycznie poddawać chociażby cząstkowym interpretacjom. Może to pomóc w wyodrębnianiu nowych problemów badawczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>