Pełny program badań obejmuje

Pełny program badań obejmuje wszystkie ich sekwencje, począwszy od sformułowania problemu badawczego a kończąc na wnioskach decy-zyjnych. Typowy program badawczy można podzielić na sześć faz:

– 1. Identyfikację i definiowanie problemu,

– 2. Zadanie wstępne,

– 3. Planowanie właściwych badań,

– 4. Gromadzenie danych,

– 5. Przetwarzanie i analiza informacji,

– 6. Opracowanie raportu z badań.

Powyższa systematyzacja

Powyższa systematyzacja jest jednak tylko jedną z wielu możliwych, ponieważ w poszczególnych przedsięwzięciach badawczych pewne etapy mogą być łączone lub pomijane, zależnie od wysokości dysponowanych funduszy, pilności zadań, dostępności danych i stosowanych metod zbierania materiałów. Na koncepcje programu badań wpływa też istnienie „białych plam” w dziedzinie wiedzy o danym problemie. Poszczególnych faz nie można też precyzyjnie oddzielić, ponieważ poszczególne czynności badawcze często się zazębiają.

– 1. Punktem wyjścia każdego programu badań jest sformułowanie pro-blemu badawczego, czyli jasne sprecyzowanie celu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>