Grupa trzecia

Grupa trzecia to tzw. przemysł gościnny (hospitality industry) oraz organizacje utworzone celem bezpośredniej obsługi turystycznych atrakcji. Na przemysł gościnny składają się hotele, motele, pensjonaty, schroniska, zakłady gastronomiczne, kasyna, kluby i centra kongresowe. Ze względu na ogromną różnorodność rodzajów turystycznych atrakcji oraz rozmaite rozwiązania prawnoorganizacyjne trudno jest wyliczyć wszystkie składniki drugiej grupy. Rozwiązań instytucjonalnych jest tu bowiem bardzo dużo, począwszy od Zarządu Egipskich Piramid, poprzez administracje parków narodowych, przystani jachtowych i muzeów, a kończąc na biurach orga-nizacyjnych mistrzostw sportowych, targów, zlotów itp.

Wszystkie spojrzenia na podaż z przedmiotowego oraz instytucjonalnego punktu widzenia łączy w pewnym sensie przekonanie, że można o niej mówić w wąskim i szerokim tego słowa znaczeniu. Podaż w znaczeniu węższym to wolumen dóbr i usług, który wytwórcy przedstawiają po określonej cenie turystom, natomiast w znaczeniu szerszym – to całokształt działań wszystkich podmiotów prowadzących działalność zmierzającą do zaspokojenia popytu turystów .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>