W pewnych badaniach

W pewnych badaniach interesuje nas bardziej informacja o cechach (np. stopniu popularności firmy, warunkach wejścia na rynek), w innych

– o zależnościach (np. popytu od cen lub reklamy). Problem badawczy zostaje ostatecznie sformułowany, gdy określimy zarówno interesujące nas cechy (zmienne), jak i zachodzące między nimi relacje. Można wówczas ustalić:

– z jakich źródeł i za pomocą jakich narzędzi można uzyskać potrzebne dane, – jaki sposób gromadzenia i opracowywania danych pozwoli ujawnić interesujące nas relacje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>