Szczególnie ważnym obszarem są

Nie oznacza to jednak, iż każde badania nad koncepcją produktu muszą odznaczać się kompleksowością. Przedmiot, zakres i procedurę badań wyznaczają problemy, które przedsiębiorstwo musi lub zamierza rozwiązać. Celem badań mogą być przykładowo preferencje konsumentów odnoszące się jedynie do wybranych składników usługowego pakietu (np. standardu przejazdu, obsługi przewodnickiej). Maksymalna konkretyzacja celu badań ułatwia ścisłe ustalenie procedury badawczej, porównanie wyników z założonym celem oraz efektywne i oszczędne wykorzystanie przeznaczonych na badania środków finansowych.

Szczególnie ważnym obszarem są badania ustalające przesłanki wpro-wadzania produktowych innowacji. Badania nad nowymi produktami trzeba najczęściej wyodrębniać ze względu na złożoność i rozległość problematyki. Należy tu bowiem odpowiedzieć na wiele pytań, jak np.: czym nowy produkt będzie różnił się od już oferowanych na rynku? Czy zagraża konkurencja? Na jakie rozmiary sprzedaży można liczyć? Jakich kosztów wymaga wprowadzanie na rynek? Dla jakich grup nabywców i dlaczego innowacja może być szczególnie atrakcyjna?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>