Istotne znaczenie w pobudzaniu

wytwarza postawę silnej identyfikacji pracownika z sukcesem firmy/jednostki or-ganizacyjnej/zespołu pracownik zdobywa pewność, że „opłaca” mu się dobrze pracować, bo efekty jego pracy przekładają się bezpośrednio na wynagrodzenie.

Istotne znaczenie w pobudzaniu do przedsiębiorczos’ci ma tworzenie środowiska, prowadzącego w konsekwencji do ponadprzeciętnego angażowania się pracownika. Wyrazem tego jest gotowość podejmowania nowych zadań i branie na siebie całkowitej odpowiedzialności za ich realizację, odważne angażowanie się w nowe obszary, podejmowanie ryzyka.

W tworzeniu środowiska wyzwalającego przedsiębiorczość ważną rolę odgrywa samodzielność realizacyjna. Samodzielność oznacza swobodę działania i de-cydowania. Duża samodzielność i przyjmowanie na siebie odpowiedzialności jest szczególnie ważna dla pracowników poszukających wielkich wyzwań. Na ten aspekt zwracano głównie uwagę w firmach, w których zabezpiecza się pełną samodzielność w realizacji zadań oraz nieograniczony dostęp zarówno do członków zarządu, jak też dyrektorów pionowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>