Ważnym aspektem ustanawiania norm jest

-3. wszystkie puste stoliki musza być oczyszczone do 5 minut po odejściu gości. Trudno nie zgodzić się z Griffinem, że w miarę możliwości normy usta-lone dla celów kontroli powinny być wyprowadzone z celów organizacji

i podobnie jak cele powinny być formułowane w mierzalnych kategoriach. Zauważmy, że norma 1 dla restauracji szybkiego żywienia wyznacza granice minut i cel 95% ogółu klientów. W normie 2 cel jest domyślny: dotyczy „wszystkich” przygotowanych hamburgerów. Szerzej ujmując, normy kontrolne odzwierciedlają również strategię organizacji. Normą kontrolną dla detalisty może być cel zwiększenia rocznej wielkości sprzedaży o 25% w ciągu pięciu lat. Celem szpitala może być zwiększenie współczynnika wyzdrowień pacjentów do 98% w ciągu 6 lat. Uniwersytet może przyjąć za normę, albo cel, ukończenie studiów przez 8% studentów – sportowców w ciągu 5 lat od zapisu. Krótko mówiąc, normy kontrolne mogą być tak wąskie lub tak szerokie jak działalność, do której się odnoszą. Poza tym powinny one logicznie wynikać z celów organizacji.

Ważnym aspektem ustanawiania norm jest zadecydowanie o tym, któiy wskaźnik najlepiej się nadaje do celu kontroli. Kiedy wprowadza się nowy produkt, jego wytwórca powinien mieć zawczasu jakieś wyobrażenie o tym, czy dane na temat sprzedaży z pierwszego miesiąca będą prawidłowo odzwierciedlać tendencję długookresowego wzrostu, czy też trzeba będzie trochę poczekać, by sprzedaż odpowiednio się „rozkręciła”. Podobnie, kiedy firma sprzedaży detalicznej przyjmuje normę zwiększenia sprzedaży o 12% wciągu najbliższego roku, jej kierownictwo powinno mieć jakieś wyobrażenie o tym, czy należy oczekiwać regularnego wzrostu miesięcznego w wysokości 1%, czy też może wzrostu 2% w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy i następnie skoku sprzedaży o 1% w sezonie przedświątecznym. Jeżeli przyjęta zostanie pierwsza norma, to wzrost sprzedaży o 1% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy jest poważnym powodem do niepokoju wdmgim przypadku wzrost o 1% do lipca będzie uznany za możliwy do przyjęcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>