Wiedza i cechy

Centralnym elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje jest jednak model kompetencji. Najogólniej ujmując, model kompe-

tencji jest zbiorem wszystkich kompetencji wymaganych od pracowników danej organizacji, pogrupowanych w odpowiednie zestawy dla poszczególnych stanowisk lub ról organizacyjnych. Zestawy te noszą miano profili kompetencyjnych. Model kompetencji określa przede wszystkim:

jakie umiejętności, wiedza i cechy są potrzebne do wykonywania pracy, jakie zachowania mają największy wpływ na wyniki i sukces w danej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>