Dziedziny

Dziedziny. Kluczowymi dziedzinami, w których można mierzyć re-zultaty są: rentowność, pozycja rynkowa, produktywność, nowoczesność wyrobu, doskonalenie kadr, postawy pracowników, odpowiedzialność

w stosunku do społeczeństwa oraz stopień równowagi pomiędzy zadaniami krótko- i długofalowymi. Wskaźnik opracowane dla tych dziedzin stosować można mierząc realizację zamierzonych celów, a modyfikując je co jakiś czas można używać ich jako normy stanowiącej podstawę dla porównania wykonania z planem. Zakres poszczególnych dziedzin opisano pokrótce po-niżej.

-1. Rentowność. Ta dziedzina jest pierwszą i najważniejszą na liście. Wiadomo, że stopa zwrotu zainwestowanego kapitału i inne wskaźniki zysku mają pewne niedociągnięcia i że wskaźniki oparte o czysty zysk skupiają uwagę raczej na procentach niż na zyskach wyrażonych w dolarach i w efekcie mogą tłumaczyć bodźce mające pobudzić wzrost. Innymi słowy przedsiębiorstwo uważa, że kapitał powinno się traktować jako koszt, a kierownik powinien raczej optymalizować zyski netto po uwzględnieniu wszystkich kosztów łącznie z kosztem kapitału niż koncentrować się na procentach wyrażających zwrot zainwestowanego kapitału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>