Miernik oceny

Miernik oceny. Kryteria powinny być wymierne. Trzeba więc jedno-znacznie sformułować miernik dla ustalenia wyniku pracy założonej i zrealizowanej, aby można było rzeczywiście stwierdzić, że ma się do czynienia z przypadkiem „wyjątkowym”.

-5. Formy kontroli. Precyzyjne zaplanowanie kontroli ma ogromny wpływ na efektywność stosowania. Należy jednoznacznie określić czas oraz formy przeprowadzenia kontroli, aby uzyskać porównanie: Jest” -„powinno być”. Technika wymaga kontroli jasno określonej w czasie, jak również sprecyzowania sposobu jej przeprowadzania. Niezależnie od kontroli ru-tynowych należy określić warunki, jakie uznaje się za sytuacje „wyjąt-kowe” wymagające interwencji kierownika.

Ponieważ zarządzanie przez wyjątki jest metodą elastyczną wraz z rozwojem sytuacji potrzebna jest jej adaptacja i modyfikacja do nowych uwarunkowań. Wymagana jest zatem weryfikacja w odniesieniu do czasu lub systemu, aby dostosować się do bieżących wymagań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>