Następstwem rozwoju popytu na usługi turystyczne były

Po czwarte, ułatwieniem i bodźcem dla turystyki okazały się także postępujące na całym świecie procesy politycznej i gospodarczej integracji. Przekroczenie granic stało się łatwe dzięki znoszeniu barier wizowych, celnych i liberalizacji walutowej. Ogromnym akceleratorem turystyki mię-dzynarodowej jest uformowanie w 1992 r. przez dwanaście państw, krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, będącej największym na świecie jednolitym rynkiem konsumpcyjnym .

Następstwem rozwoju popytu na usługi turystyczne były jednak nie tylko ułatwienia wejścia na rynek, lecz także silne zagrożenia konkurencyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>