Pańskie oko konia tuczy

§ osobistego przywitania się i rozmów z pracownikami (nawet w sprawach rodzinnych), w celu ich lepszego poznania dokonania obserwacji i rejestracji zarówno pozytywów, jak i negatywów w przebiegu pracy,

<ś> wyrażenie natychmiastowej pochwały i uznania za dobrą pracę, tam, gdzie to jest uzasadnione, o wydania stosownych dyspozycji w celu usunięcia ewentualnych niepra-widłowości, zachęcenia do lepszej pracy i dodania otuchy.

Ideę dobrze oddaje liczne polskie przysłowia ludowe w rodzaju: Nie ma pasterza, nie ma pożytku z owiec. Pańskie oko konia tuczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>