Pożytecznymi źródłami statystycznymi są

W każdym kraju urzędy statystyczne wydają ogólne roczniki staty-styczne, w których można znaleźć informacje o turystyce, a także analizy sytuacji gospodarczej. W Polsce analizy GUS publikowane są w całości w dzienniku „Rzeczpospolita”. W większości krajów wydawane są też roczniki specjalistyczne (np. „Jahrbuch für Fremdenverkehr”, „The Yearbook of China Tourism Statistics” itp.). Generalnie, im dany kraj jest bardziej rozwinięty i przywiązuje większe znaczenie do turystyki, tym lepszą informacją statystyczną dysponuje.

Pożytecznymi źródłami statystycznymi są także: – statystyki transportu powietrznego prowadzone przez Międzynaro-dową Organizację Cywilnego Lotnictwa (International Civil Aviation Or-ganisation – ICAO), Europejską Konferencję Cywilnego Lotnictwa (Eu-ropean Civil Aviation Conference – ECOC) oraz Międzynarodowe Sto-warzyszenie Transportu Powietrznego (International Air Transport Association – IATA), Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (Association of European Airlines – AEA),

– statystyki wyjazdów i przyjazdów do kraju, prowadzone w różnych przekrojach statystyki zameldowań i wy- meldowań w hotelach, kempingach i innych miejscach zakwaterowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>