Specyficzne są także możliwości

Specyficzne są także możliwości i skutki manewrowania podażą w warunkach spadającego popytu. Spadek taki może nastąpić pod wpływem dochodów ludności, rewaloryzacji waluty kraju będącego celem podróży czy zaistnienia różnych innych okoliczności zniechęcających do podróżowania. „Jeśli popyt spadnie, podaż turystyczna nie jest w stanie zmniejszyć się w takich samych rozmiarach, a najczęściej zmienić się nie może w ogóle… Możliwości podażowe pozostają wówczas po prostu nie wykorzystane. Wynika to z niemożności produkowania usług na zapas” .

Warto przy tej okazji zaznaczyć, iż obniżka cen wywołana przejściowym spadkiem popytu, jest często traktowana jako zabieg szkodliwy z punktu widzenia interesów długofalowych. W elitarnej turystyce stałe wysokie ceny są bowiem czynnikiem aktywizującym popyt. Tak np. właściciele niektórych hoteli zlokalizowanych w modnych miejscowościach na Florydzie czy Francuskiej Riwierze ogłaszają, że żaden inny hotel w danym rejonie nie stosuje cen równie wysokich. W reklamowanych obiektach nigdy nie obniża się cen licząc na działanie „efektu Veblena” (wysoka cena pobudza popyt). Efekt Veblena, zwany też „efektem snobizmu”, dotyczy konsumpcji ostentacyjnej, świadczącej o wysokich dochodach i przynależności do określonej grupy społecznej .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>