Badania dotyczące środków promocji

Badania dotyczące środków promocji muszą być poprzedzone rozpo-znaniem profilów konsumentów usług turystycznych oraz motywów upra-wiania turystyki. Należy bowiem zastosować odpowiednie formy promocji do konkretnej, docelowej grupy (grupy potencjalnych klientów). Badania skuteczności promocji mają zarówno znaczenie bieżące (intensyfikacja sprzedaży), jak i długotrwałe (umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku).

Do najbardziej rozpowszechnionych badań środków promocji należą badania skuteczności form i nośników reklamy. Stosuje się w tym celu różnorodne metody poczynając od prostych obserwacji, poprzez badania ankietowe, a kończąc na skomplikowanych metodach matematycznych i metodach eksperymentalnych. Dzięki zastosowaniu tych metod można zorientować się jak odbiorcy reagują na reklamę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>