Zmiana w podstawowych zasileniach

W literaturze można spotkać propozycje wskaźników wczesnego ostrzegania, które mogą menedżerom ułatwić przewidywanie, czy osiągnie się pożądane cele. Zanim zaczniesz działać – sprawdź::

-1. Czy zaszły zmiany w zasileniach informacyjnych lub materiałowych? Zmiana w podstawowych zasileniach wskazuje, że kierownik powinien zmienić plany lub podjąć jakieś działania korygujące. Na przykład, na-pływające zamówienia określają liczbę jednostek do wytworzenia koszty surowców wpłyną bezpośrednio na ceny wyrobów w przyszłości po-gorszenie warunków gospodarczych przypuszczalnie spowoduje spadek popytu.

-2. Jaki jest wyniki początkowy działań? Jeśli wczesne wyniki są lepsze lub gorsze od oczekiwanych, może być potrzebna ponowna analiza i podjęcie odpowiednich działań. Sprzedaż lodów o nowym smaku w pierwszym miesiącu może stanowić pożyteczną wskazówkę o ich przyszłej popularności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>