W dyskusjach grupowych

W dyskusjach grupowych może brać udział od kilku do kilkunastu osób. Dobór uczestników następuje zależnie od celu badania i stopnia rozpoznania problemu. Jest zrozumiałe, iż dyskusja, która ma rozstrzygnąć o strukturze nowego pakietu usługowego dla podróżujących biznesmenów, musi toczyć się w innym składzie niż spory o wzorce wypoczynku dla matek z dziećmi. Generalnie skład uczestników grup powinien być tak kształtowany, aby można było poznać nie tylko poglądy określonych grup konsumentów, mogących tworzyć przyszłe segmenty rynku, lecz także opinie bezpośrednich wytwórców usług i rynkowych pośredników. Z tego względu organizuje się dyskusje w kilku grupach, co pozwala na przedstawienie różnych poglądów.

Grupowe dyskusje mogą być poświęcone zarówno rozpatrywaniu al-ternatywnych strategii przedsiębiorstw, jak i skuteczności narzędzi mar-ketingowej mieszanki. Przedmiotem dyskusji grupowych z reprezentacjami konsumentów jest zwykle poznanie sposobu postrzegania turystycznego produktu. Zebrane tą drogą opinie są przydatne do określania założeń polityki oddziaływania na rynek i tworzenia bardziej złożonych programów badawczych. Z punktu widzenia roli w pewnym ciągu badań, grupowe dyskusje stanowią dobrą okazję do formułowania i weryfikacji hipotez. Ze względu na standaryzowany przebieg obrad i nieliczne grono dyskutantów wyniki dyskusji nie dają się jednak kwantyfikować ani nie są reprezentatywne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>