We wczesnych latach sześćdziesiątych

rzeń czy osób w danej operacji powoduje większość kosztów lub problemów, którymi kierownicy muszą się zajmować. Z reguły działa tutaj w różnym stopniu zasada Paretta. Na przykład 1% wyrobów danego producenta przynosi 6% wartości sprzedaży, 2% pracowników składa 8% skarg, w 2% komisariatów policji w mieście rejestruje się 7% popełnianych przestępstw.

Innym przydatnym sposobem jest identyfikacja miejsc, w których za-chodzą zmiany w procesie. Na przykład w systemie realizacji zamówień klientów zmiana następuje wtedy, kiedy zamówienie przekształca się w fakturę, kiedy jednostka zapasu przekształca się w jednostkę towaru do wy-syłki albo kiedy jednostka do wysyłki przekształca się w część ładunku cięża-rówki. Największa możliwość popełnienia błędu pojawia się właśnie wtedy, kiedy zachodzą takie zmiany. Zazwyczaj zatem sprawdzenie punktów zmian jest skutecznym sposobem kontrolowania operacji lub procesu.

We wczesnych latach sześćdziesiątych koncentrowano uwagę przede wszystkim na tych obszarach i procesach, które generowały zysk. W General Electric Company (GE) nie zaniedbując tego tematu, wypracowano ciekawe podejście do kontroli menedżerskiej. Zdając sobie sprawę z tego jak ważnym miernikiem ogólnej kontroli jest zysk, lecz również znając związane z tym ograniczenia, w koncernie opracowano program sprawdzania wyników działalności w ośmiu dziedzinach. W programie tym rozważono możliwość wykorzystywania takich wskaźników wykonania, które można by stosować porównując jedną komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa z drugą w sposób jednoznaczny, dający rzeczywisty obraz sytuacji. Zastosowana w GE metoda zyskała rozgłoś światowy i stała się kanonem w określaniu zarówno dziedzin, jak i wskaźników będących przedmiotem zainteresowania kontroli menedżerskiej. Ponieważ współczesne wysiłki zmierzające do ustalenia obszarów kluczowych wyników podkreślają raczej pojedyncze dziedziny z jakichś względów ważne lub modne i nie mają waloru systematycznego podejścia, przedstawimy całościową koncepcję wypracowaną w GE (Koontz i O’Donnell, 1968, s.735-738)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>