Wywiady telefoniczne

Wywiady telefoniczne można prowadzić, gdy respondenci dysponują dostateczną liczbą telefonów prywatnych (gdy respondentami są konsumenci) i służbowych (gdy respondentami są instytucje). Kontakt telefoniczny ułatwia pozbycie się przez respondentów uczucia pewnego zakłopotania, które może występować przy rozmowie z ankieterem. Coraz szersze stosowanie wywiadów telefonicznych znajduje uzasadnienie w stosunkowo niskich kosztach, możliwości przeprowadzenia dużej liczby rozmów w krótkim czasie oraz łatwości docierania do konsumentów i instytucji rozproszonych w terenie, co w przypadku turystyki ma duże znaczenie. Wywiad telefoniczny powinien być krótki. Możliwe jest jednak stosowanie tzw. wywiadów dzielonych, w trakcie których ustala się jedynie termin dłuższej rozmowy telefonicznej lub osobistej w dogodnym dla respondenta czasie. W przypadku wywiadów telefonicznych podstawę doboru próby stanowi spis telefonów, z którego łatwo wybrać próbę losowo lub prawie losowo.

Dyskusje grupowe. Dyskusje grupowe są swoistą odmianą swobodnego niestandaryzowanego wywiadu. Ankieter – moderator dyskusji przeprowadza je na podstawie scenariusza określającego kierunki dyskusji, która powinna doprowadzić do uzyskania co najmniej wstępnych odpowiedzi na określone pytania, które później można weryfikować np. poprzez badania ankietowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>