Zmiana warunków funkcjonowania

Zmiana warunków funkcjonowania i warunków organizacyjnych przedsiębiorstw wymusza konieczność akceptacji niepewności jako stałej cechy środowiska, a co za tym idzie – wysokiej tolerancji niepewności. Wymaga to od pracowników nie tylko wyższych kwalifikacji i umiejętności, ale przede wszystkim dużej elastyczności, podatności na zmiany, umiejętności funkcjonowania w warunkach ryzyka i niepewności.

Wynagradzanie za kompetencje pozwala na posiadanie bardziej elastycznej i wszechstronnie wykwalifikowanej kadry, co jest szczególnie cenne w warunkach dużej zmienności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Sposób wynagradzania za kompetencje jest zróżnicowany. W praktyce przedsię-biorstw można zaobserwować różnorodne rozwiązania. Pierwsze, w którym za kom-petencje płaci się najczęściej wynagrodzeniem zasadniczym ustalanym w oparciu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>