Category Artykuły

Zarządzenie przez obchód

Zarządzenie przez obchód ma wiele wspólnego z wymyśloną i wy-próbowaną w praktyce przez K. Blancharda i S. Johnsona (1995) atrakcyjną koncepcję zarządzania pod nazwą „Jednominutowy menedżer”). Ten bardzo skuteczny sposób zarządzania może być realizowany właśnie w czasie ob-chodów i wizytacji stanowisk.

Koncepcja jednominutowego menedżera polega na: wytyczaniu, jednominutowych celów (zadań), udzielaniu jednominutowych pochwał, udzielaniu jednominutowych reprymend (napomnień).

Read More

Najtrudniejsze są pomiary (kiedy mierniki zawodzą?)

Z właściwą sobie swobodą M. Armstrong (1998, s. 16-17) prze-strzega, że wszystkie liczby należy traktować ostrożnie. Mogą ukrywać więcej, niż odsłaniają. Potknięcia, których należy się wystrzegać, to:

$ Nie reprezentatywna sprawozdawczość – wybrane dane nie uwzględniają głównych zagadnień, ukrywają niekorzystne wyniki lub kładą nadmierny nacisk na korzystne osiągnięcia.

Read More

Charakterystyczna dla marketingu skłonność

Charakterystyczna dla marketingu skłonność postrzegania rynku w kategoriach klientów przedsiębiorstwa (czyli inaczej mówiąc możliwości zyskownej sprzedaży oferowanego produktu) uzasadnia wyróżnianie po-szczególnych składników turystycznego rynku. Jako kryteria jego podziału wykorzystywane są najczęściej:

– cechy konsumenta,

– motywy uprawiania turystyki oraz

Read More

Forma badań Zalety Wady

Kwestionariusz wysyłany pocztą a) niski koszt, b) szeroka dy-strybucja uwarunkowana jedynie dotarciem przez pocztę, c) szybkość, d) łatwość dotarcia do poszczególnych grup społecznych, e) eliminacja wpływu ankietera a) niski procent wypełnionych kwestionariuszy, b) zazwyczaj brak reprezentatywności próby, c) dwuznaczność odpowiedzi, d) możliwość „fałszowania” przez respondentów metryki Kwestionariusza

Read More