Category Artykuły

Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem ma swój wymiar funkcjonalny, instytucjonalny i instru-mentalny. W wymiarze funkcjonalnym obejmuje organizowanie poszczególnych zadań i czynności w procesy osiągania celów w sferze personalnej. W wymiarze instytucjonalnym odnosi się do określenia ról i kompetencji podmiotów uprawnionych do podejmowania decyzji personalnych oraz wzajemnych powiązań między nimi. Z kolei w wymiarze instrumentalnym dotyczy doboru właściwych metod i technik rozwiązywania problemów personalnych.

Read More

Zarządzenie przez obchód

Zarządzenie przez obchód ma wiele wspólnego z wymyśloną i wy-próbowaną w praktyce przez K. Blancharda i S. Johnsona (1995) atrakcyjną koncepcję zarządzania pod nazwą „Jednominutowy menedżer”). Ten bardzo skuteczny sposób zarządzania może być realizowany właśnie w czasie ob-chodów i wizytacji stanowisk.

Koncepcja jednominutowego menedżera polega na: wytyczaniu, jednominutowych celów (zadań), udzielaniu jednominutowych pochwał, udzielaniu jednominutowych reprymend (napomnień).

Read More

Najtrudniejsze są pomiary (kiedy mierniki zawodzą?)

Z właściwą sobie swobodą M. Armstrong (1998, s. 16-17) prze-strzega, że wszystkie liczby należy traktować ostrożnie. Mogą ukrywać więcej, niż odsłaniają. Potknięcia, których należy się wystrzegać, to:

$ Nie reprezentatywna sprawozdawczość – wybrane dane nie uwzględniają głównych zagadnień, ukrywają niekorzystne wyniki lub kładą nadmierny nacisk na korzystne osiągnięcia.

Read More

Charakterystyczna dla marketingu skłonność

Charakterystyczna dla marketingu skłonność postrzegania rynku w kategoriach klientów przedsiębiorstwa (czyli inaczej mówiąc możliwości zyskownej sprzedaży oferowanego produktu) uzasadnia wyróżnianie po-szczególnych składników turystycznego rynku. Jako kryteria jego podziału wykorzystywane są najczęściej:

– cechy konsumenta,

– motywy uprawiania turystyki oraz

Read More