Dostrzeżenie roli wiedzy

Dostrzeżenie roli wiedzy w kreowaniu przedsiębiorczości i utrzymania przewagi konkurencyjnej prowadzi do rozwoju wynagradzania za kompetencje, tzn. umiejętności, wiedzę oraz określone zachowania, które są konieczne, aby w pracy osiągnąć sukces . Kompetencje są czynnikiem pozwalającym firmom skutecznie konkurować w nowym, trudnym środowisku gospodarczym, zdobywać i utrzymać przewagę konkurencyjną . Wynagradzanie za kompetencje jest uzasadniane w sposób następujący:

W przedsiębiorstwach jest pewna kategoria pracowników, o kluczowych kom-petencjach, których rola jest szczególnie istotna z punktu widzenia realizacji celów strategicznych firmy, jak też przewagi nad konkurencją.

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w długim okresie wymaga ciągłego rozwoju kompetencji, tj. podnoszenia umiejętności, zmiany postaw i zachowań pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>