Category Artykuły

Instrumentalizacja kontroli

Instrumentalizacja kontroli. Prowadzenie porównań między stanem oczekiwanym i faktycznym jest nieodłącznie związane z systemem celów przedsiębiorstwa. Stworzenie wskaźników opisujących przyszłe pożądane stany rzeczy stało się więc warunkiem planowania działalności przedsię-biorstw.

Ekspansja działań kontrolnych, jaka nastąpiła pod wpływem rozwoju i doskonalenia (systemu) planowania w przedsiębiorstwie, sprawiła wkrótce, że indywidualne, oparte na wiedzy, doświadczeniu i intuicji kontrole kie-rowników stały się coraz bardziej zawodne.

Read More

Indukcyjne metody identyfikacji kompetencji

Indukcyjne metody identyfikacji kompetencji wymagają podejścia badawczego. Podejście badawcze do identyfikacji kompetencji podkreśla systematyczność zbierania i analizy danych, a także konieczność zebrania określonej ilości „materiałów dowodowych” . Główną zaletą podejścia badawczego jest poparty dowodami em-pirycznymi charakter powstałego modelu kompetencji. Podejście badawcze było wykorzystywane we wczesnych modelach D. McClellanda i jego następców. Me-todologia kompetencyjna D. McClellanda charakteryzuje się przede wszystkim:

Read More

III Analiza sytuacji rynkowej

III Analiza sytuacji rynkowej w branży z uwzględnieniem popytu, podaży i wyników ekonomicznych. Tendencje rozwojowe branży na tle innych branż. Podstawowe czynniki kształtujące koniunkturę w branży. Analiza struktury obrotów w branży. Warunki wejścia na rynek. Charakterystyka pośredników, kontrahentów, klientów.

Charakterystyka produktu ze szczególnym uwzględnieniem cech, które w danych warunkach powinny przesądzić o rynkowym sukcesie.

Read More

Ewolucja funkcji: dwa modele kontroli

Wzrost rangi i skali uruchamianych w przedsiębiorstwach procesów kontrolnych zawsze był odpowiedzią kadry kierowniczej na niepewność otoczenia i wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospo-darczej. Aktualne, rzetelne i wiarygodne wyniki kontroli stać się miały w założeniu głównym czynnikiem zwiększania zdolności przystosowawczej przedsiębiorstw. Tymczasem -jak dowiodły doświadczenia – tradycyjnie sprawowana kontrola sama stać się może źródłem niepewności zagrażającej egzystencji przedsiębiorstwa (zob. tab. 4). Profesjonalizacja kontroli jest koniecznością. W rezultacie proces badania i oceniania konkretnych stanów faktycznych i ustanawianych dla nich wzorców stał się wyspecjalizowaną dziedziną działalności w zarządzaniu.

Read More

Druga faza

Pierwszą fazę – rozpoznania problemu – uznaje się za najważniejszą w czte- roetapowym bloku postępowania, wskazanym przez H.A. Simona. Wiąże się ona z ustaleniem potrzeby podjęcia decyzji, tzn. ze stwierdzeniem odchylenia od stanu pożądanego. W pierwszej kolejności gromadzi się informacje o funkcjach danego systemu oraz o stanie faktycznym realizacji tych funkcji. Następnie ustala się przyczyny stwierdzonych odchyleń, co pozwala zidentyfikować problem, określić jego istotę i zakres występowania, jak również sposoby i ograniczenia jego rozwiązania. W sferze personalnej firmy problemem wymagającym rozwiązania może być np. pojawienie się wakatu i potrzeby obsadzenia tego stanowiska odpowiednią osobą. Przystępując do procesu selekcji kandydatów do pracy należy najpierw zgromadzić informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych wolnego stanowiska pracy i o zgłaszających się kandydatach. Trzeba również określić kryteria doboru kandydatów do pracy oraz wybrać odpowiednie techniki sprawdzenia ich przydatności.

Read More

Do zadań kontroli typu amerykańskiego należą:

-5. przygotowywanie sprawozdań dla kierownictwa przedsiębiorstwa (funkcja informacyjna). 6. służenie kompetentną wiedzą przy rozwiązywaniu problemów gospo-darczych przedsiębiorstwa, przygotowywanie analiz dotyczących wą-skich gardeł, programów oszczędności, analiz porównawczych z in-nymi przedsiębiorstwami (funkcja doradcza).

Do zadań kontroli typu amerykańskiego należą: 1. obsługa wszystkich dziedzin kierowania przedsiębiorstwem (funkcja usługowa). 2. kierowanie finansami i rachunkowością (funkcja obsługi rachunkowo-ści).

Read More

Pożyczki chwilówki na dobrych warunkach

Pożyczki chwilówki dostępne są na dogodnych warunkach. Klienci chętnie pobierają takie pożyczki, gdy pojawią się pilne potrzeby, na przykład konieczność zakupu nowych mebli, naprawa lub wymiana pralki, lodówki czy telewizora. Jest to znakomity pomysł. Na rynku pożyczki na chwilę, czyli tydzień, dwa, miesiąc, nieraz nawet trzy miesiące, świadczy co najmniej kilkanaście firm. Są one chętne do udzielania wszelkiej maści wsparcia finansowego, które na pewno przyda się niejednej osobie. Nie sprawdzają zadłużenia osoby pożyczającej pieniądze, nie analizują sytuacji finansowej aplikujących o wsparcie. Warunkiem jest terminowa spłata takiego zadłużenia. Dlatego pierwsza pożyczka jest niska, aby zweryfikować danego klienta. Jeśli nie spłaci pierwszej pożyczki to o kolejnej nie może nawet marzyć...

Read More

Podatki prawnik Warszawa- a praca na studiach

Umowa o dzieło podatek

to nie tylko forma zatrudnienia, ale bardzo często zdarza się tak, że jest to możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy. Śmiało można będzie już dziś zastanowić się nad tym, jakiego typu możliwości w tej kwestii są przed nami, oraz jak właściwie wyobrażamy sobie efekt końcowy. Przecież wiadomo, że od czasu do czasu pojawiają się różnego rodzaju oferty pracy, jednak tylko niektóre z nich są naprawdę godne uwagi. Należy więc już dziś zastanowić się nad tym, jak to wszystko przed sobą widzimy, oraz w jaki sposób będzie mogło mieć to właśnie dla nas znaczenie. Nie od dziś wiadomo, że co pewien czas pojawiają się nowości, które mimo wszystko będą mogły mieć kluczowe znaczenie dla naszej sytuacji finansowej. Tak naprawdę umowa o

Read More

Komornik sądowy-gdzie go znaleźć?

Komornik Słupsk

pozbycie się zadłużenia to marzenie właściwie każdego dłużnika. Jednoczesne nie zawsze i nie wszędzie będzie to możliwe w takim wymiarze jak na samym początku sobie zaplanowaliśmy. Wiadomo, że czasy w jakich żyjemy powodują, że czasami zadłużenie się jest jedyną opcją, by można było sfinansować większe wydatki związane z prowadzeniem domu. Dlatego też w momencie w którym nie dajemy rady ze spłatą zobowiązania można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie, jak i również się poddać. Obecnie pojawienie się komornik Słupsk można potraktować jako pomoc w spłacie zadłużenia, pomimo tego, że sami nie do końca widzimy na coś takiego szansę. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego wiele będzie mogło znaczyć. Jak i również można będzie

Read More

Pożyczki dla zadłużonych-dla kogo?

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

czasami dzieje się tak, że nawet jeśli nie bardzo na coś się decydujemy to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie, w momencie gdy poznajemy warunki. Dlatego można już dziś pomyśleć, w jaki sposób będziemy chcieli zdobyć pieniądze, w momencie gdy znajdziemy się w naprawdę trudnej sytuacji, i pożyczki dla zadłużonych z komornikiem będą miały szansę idealnie się sprawdzić. Nawet jeśli same początki nie do końca będą jasne, to jednak można będzie o wszystko wypytać. Obecnie możliwości wciąż przybywa, tak samo jak zmodyfikowanych ofert, z których skorzystać będzie mógł właściwie każdy. Nie od dziś wiadomo, że nawet jeśli na samym początku ktoś inaczej będzie do pewnych spraw podchodził, to jednak wiele

Read More

Komornik sądowy- czy należy się bać?

Komornik Warszawa

podobno wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że posiadają jakieś długi. Prawda jest taka, że są też osoby, które je posiadają, jednak mimo wszystko o nich nie myślą. Dlatego warto jest w miarę szybko znaleźć dla siebie jakieś rozwiązanie, dzięki któremu można będzie osiągnąć sukces. Nawet jeśli na samym początku nasza sytuacja będzie mogła wydawać się skomplikowana, to i tak w późniejszym czasie wiele można będzie pozmieniać. Nie od dziś wiadomo, że wejście w długi wcale nie jest takie trudne, natomiast wyjście z nich już bardziej. Śmiało można więc już dziś zastanowić się nad konkretnymi możliwościami jakie przed nami stoją. Jeśli sami nie znamy swoich praw, a już pojawił się u nas komornik Warszawa warto jest z nim

Read More

Bezzwrotne dofinansowanie z unii

Unia Europejska oferuje pomoc wszystkim krajom członkowskim należącym do tego gremium. Na co? Na rozwój firmy, na pisanie projektów, na różnego rodzaju sposoby prowadzenia firm. Unia Europejska stworzyła wiele instrumentów, jednym z nich są fundusze UE, innym są dotacje UE, jeszcze innym są granty i programy pozwalające finansować studia, kursy i szkolenia. Można zyskać kilkaset euro, kilka tysięcy euro lub kilkadziesiąt tysięcy euro.

Read More

Podatki prawnik Warszawa-nie taki drogi

Podatki prawnik Warszawa

to przede wszystkim ogromna wiedza, którą każdy nawet jeśli w stopniu elementarnym powinien posiadać. Dlatego tak ważnym jest by mimo wszystko wiedzieć do kogo zgłosić się po pomoc. Nawet jeśli na samym początku nie do końca będziemy mieli świadomość tego, jak to wszystko się prezentuje, to i tak można będzie zmienić swoje zdanie. Nie od dziś wiadomo, że każdy czasami czuje się zagubiony, co oznacza, że po pewnym czasie będzie wiedział już jak następują zmiany, oraz co to właściwie dla niego oznacza. Wiadomo, że jeśli chodzi o kwestie związaną właśnie z podatki prawnik Warszawa to będzie można nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale oczywiście można będzie przyzwolić ją w taki sposób, by było to trwałe. Nawet jeśli ktoś do

Read More

Do PACE

Do PACE można poza tym włączyć szereg wskaźników „jakości” pracy. Ocena jest najtrudniejszą częścią stosowania PACE i wymaga specjalnego szkolenia. Zastosowanie tej lub podobnej techniki pozwala m.in. na orientację, czy cały tok pracy odbywa się zgodnie z wzorcem, a jeśli nie, to umożliwia

szybkie odnalezienie szwankującego ogniwa i odpowiednią interwencję kie-rowniczą. Jest ona istotnym składnikiem kontroli dałem temu wyraz w określeniu kontroli, podanym na początku drugiego rozdziału. Brak takiej interwencji sprawia, że kontrola staje się iluzoryczna, a jej koszt – marno-trawstwem.

Read More